Monthly Archives: Luty 2016

Szczecińskie Warsztaty Okulistyczne

W dniu 16 stycznia 2016 roku w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się warsztaty okulistyczne poświęcone aktualnym problemom diagnostyki i leczenia chorób plamki i nerwu wzrokowego.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – akronim NeuStemGen, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Umowa nr STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014.

Tematyka warsztatów koncentrowała się głównie na zagadnieniach związanych
z interpretacją obrazów optycznej koherentnej tomografii siatkówki (OCT), a nurtem przewodnim warsztatów była debata  nad wykorzystaniem OCT w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Głównym celem spotkania było stworzenie platformy do dyskusji dla lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki oraz wymiana doświadczeń w nowoczesnym podejściu do diagnostyki i terapii chorób siatkówki. W wydarzeniu wzięło udział 100 lekarzy okulistów ze Szczecina i okolic.

Głównym organizatorem była prof. Anna Machalińska, która przewodniczyła Warsztatom. Podczas sobotniego spotkania licznie zgromadzeni okuliści mieli okazje wysłuchać wykładów, prowadzonych przez uznanych specjalistów w dziedzinie okulistyki.

Szczecińskie Warsztaty Okulistyczne, obfitujące w wartościowe treści i nowatorskie protokoły diagnostyki chorób siatkówki, zakończyły się ożywioną dyskusją, wymianą poglądów i doświadczeń. Dzięki możliwości spotkania wybitnych specjalistów z zakresu okulistyki wysunięte zostały konstruktywne wnioski i podjęte działania w kierunku optymalizacji zindywidualizowanego leczenia wybranych schorzeń siatkówki.

 mgr Ewa Piekarczyk
Dział Funduszy Zewnętrznych PUM

A4_NeuStemGen_programA 3

Dokumentacja fotograficzna