Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych wpopulacji polskiej.

Konsorcjum:
Projekt NeuStemGen jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie /PUM/ – LIDER PROJEKTU

Oraz partnerzy:

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / SUM/
  • Genomed Spólka Akcyjna /Genomed S.A./
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN /IMDiK PAN/
  • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych /PJWSTK/
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie /ZUT/
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie /UWM/
  • Fundacja Ewy Błaszczyk “AKOGO” /Fundacja “AKOGO”/

Planowany okres realizacji projektu to 36 m-cy
Okres realizacji projektu: 1 września 2014 r. – 31 sierpnia 2017 r.
Budżet projektu: 20 243 732,00 PLN, w tym kwalifikowalne 19 572 980,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 96,69%.
Nr projektu: STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014

Faza badawcza:

Zadanie 1
Modyfikacja epigenetyczna ludzkich komórek macierzystych w warunkach hipoksji celem indukcji funkcji neuroprotekcyjnych tych komórek dla potrzeb terapii komórkowej.
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: PUM, IMDIK PAN

Zadanie 2
Zastosowanie biologicznych rusztowań i mikrokapsułek w celu optymalizacji warunków dla przeżycia i dystrybucji komórek macierzystych w środowisku uszkodzonej tkanki nerwowej
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: PUM, IMDIK PAN

Zadanie 3
Opracowanie i optymalizacja terapii komórkowej uszkodzonej siatkówki oka: badania przedkliniczne w modelu mysim
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: PUM

Zadanie 4
Optymalizacja terapii komórkowej schorzeń degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego: badania przedkliniczne w modelu szczurzym.
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: IMDIK PAN

Zadanie 5
Opracowanie klinicznego protokołu innowacyjnej terapii komórkowej schorzeń degeneracyjnych siatkówki oka.
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: PUM

Zadanie 6
Opracowanie klinicznego protokołu innowacyjnej terapii komórkowej schorzeń degeneracyjnych siatkówki oka
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: PUM, UWM, AKOGO

Zadanie 7
Opracowanie nowych testów genetycznych określających predyspozycję do rozwoju schorzeń degeneracyjnych siatkówki oka dla populacji polskiej
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: GENOMED

Zadanie 8
Opracowanie nowych biomarkerów umożliwiających wczesne rozpoznanie schorzeń degeneracyjnych siatkówki oka dla populacji polskiej
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: PUM, SUM

Zadanie 9
Utworzenie centrum informatycznego z bazą danych analitycznych i obrazowych wykorzystywanych do wczesnej diagnostyki oraz prewencji schorzeń neurodegeneracyjnych
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: PJWSTK, ZUT

Faza wdrożeniowa:

Zadanie 10
Transfer innowacyjnych technologii do wdrożenia i kontrola jakości produktów wytworzonych w Projekcie
Partnerzy odpowiedzialni za realizację zadania: PUM, IMDIK PAN, PJWSTK, ZUT, SUM, GENOMED, UWM