VI Spotkanie partnerów projektu

Z przyjemnością pragniemy ponownie zaprosić Państwa na szóste – ostatnie spotkanie partnerów projektu pt. „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – akronim NeuStemGen, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Umowa
nr STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014.

Miejsce spotkania:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
A. Pawińskiego 5, Warszawa , w małej sali konferencyjnej, nr D201, piętro 1

 Termin: 27.03.2018 r.  w godzinach:

  • część administracyjna 9.00 –  11.00 z udziałem zainteresowanych pracowników naukowych Konsorcjum
  • część naukowa  11.30 – 16.30  z udziałem Członków Rady Konsorcjum

Zaproszenie – spotkanie kosorcjum NeuStemGen 05.02.2018

IV Szczecińskie Warsztaty Okulistyczne

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić lekarzy okulistów do udziału w IV edycji Szczecińskich Warsztatów Okulistycznych.  Organizatorem spotkania jest I Katedra i Klinika Okulistyki PUM. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 marca 2018 roku,  w godz. 10.00-14.00, w sali 11/12 Centrum Nowych Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy  ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie 

Tematem wiodącym warsztatów są zagadnienia związane z interpretacją obrazów angio-OCT  – techniki diagnostycznej, która powoli staje się standardem w rutynowej diagnostyce okulistycznej. Spektrum prezentowanych problemów obejmować będzie także dylematy w leczeniu chorób siatkówki. Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w spotkaniu, oczekujemy na Państwa pytania i zapraszamy do dyskusji.

Prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska
Kierownik I Katedry i Kliniki Okulistyki PUM

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – NeuStemGen, umowa STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Szczegółowe informacje : A3_NeuStemGen_plakat 17.03.2018

III Szczecińskie Warsztaty okulistyczne

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III edycji Szczecińskich Warsztatów Okulistycznych. Organizatorem spotkania jest
I Katedra i Klinika Okulistyki PUM. Spotkanie odbędzie się w dniu
09 grudnia 2017 roku, w godz. 10.00-14.00, w sali 109 (I piętro) Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1
w Szczecinie.Zaproszenie _ 09.12.0217

Lider Konsorcjum –  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie okulistyki
oraz neurologii do udziału w Międzynarodowej Konferencji naukowej :

“Nowe trendy w okulistyce praktycznej” – Szczecin , 21-22 kwietnia 2017 r.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych
w populacji polskiej” – NeuStemGen, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Umowa nr STRATEGMED1/234261/NCBR/2014

Szczecińskie Warsztaty Okulistyczne

W dniu 16 stycznia 2016 roku w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się warsztaty okulistyczne poświęcone aktualnym problemom diagnostyki i leczenia chorób plamki i nerwu wzrokowego.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – akronim NeuStemGen, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Umowa nr STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014.

Tematyka warsztatów koncentrowała się głównie na zagadnieniach związanych
z interpretacją obrazów optycznej koherentnej tomografii siatkówki (OCT), a nurtem przewodnim warsztatów była debata  nad wykorzystaniem OCT w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Głównym celem spotkania było stworzenie platformy do dyskusji dla lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki oraz wymiana doświadczeń w nowoczesnym podejściu do diagnostyki i terapii chorób siatkówki. W wydarzeniu wzięło udział 100 lekarzy okulistów ze Szczecina i okolic.

Głównym organizatorem była prof. Anna Machalińska, która przewodniczyła Warsztatom. Podczas sobotniego spotkania licznie zgromadzeni okuliści mieli okazje wysłuchać wykładów, prowadzonych przez uznanych specjalistów w dziedzinie okulistyki.

Szczecińskie Warsztaty Okulistyczne, obfitujące w wartościowe treści i nowatorskie protokoły diagnostyki chorób siatkówki, zakończyły się ożywioną dyskusją, wymianą poglądów i doświadczeń. Dzięki możliwości spotkania wybitnych specjalistów z zakresu okulistyki wysunięte zostały konstruktywne wnioski i podjęte działania w kierunku optymalizacji zindywidualizowanego leczenia wybranych schorzeń siatkówki.

 mgr Ewa Piekarczyk
Dział Funduszy Zewnętrznych PUM

A4_NeuStemGen_programA 3

Dokumentacja fotograficzna

Link

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na trzecie spotkanie partnerów projektu pt. ”Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – akronim NeuStemGen,

Miejsce spotkania : 

Rektorat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Rybacka 1 ,
Sala nr 109 I, piętro

Zaproszenie – spotkanie konsorcjum NeuStemGen 15.01.2016